top of page

אף אחת/ No One

 

עבודת גמר- פינאלה

בית הספר לתיאטרון חזותי

2015

 

 

No One /אף אחת 

 

עבודת גמר- פינאלה 2015

בית הספר לתיאטרון חזותי

 

"במקום שאבשיל צומחת בי קליפה שהיא אישה"

 

.יצירה לבמה, שהתפתחה בשנה האחרונה ללימודיי, אורכה 20 דק

עבודת דואט בהשתתפותי ובשיתוף עידן סקלר

עוסקת בכמיהה ובחיפוש אחר ערך עצמי

 

bottom of page