top of page

 

 פרויקט צילום/ תיעוד

 

   לפעמים מחפשת לתעד את העולם ולפעמים החיים שלי דורשים ממני, להעז לתעד את עצמם

 

  במסגרת בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים ובמסגרת חיי

bottom of page